O STRUMIENIACH


Strumienie Miłosierdzia są kontynuacją spotkań modlitewnych znanych pod nazwą "Strumienie Wody Żywej".

"STRUMIENIE WODY ŻYWEJ" Działające w Krakowie od 1995 roku Stowarzyszenie "m" - Centrum Formacji i Kultury Chrześcijańskiej od początku swojego istnienia organizowało sesje na temat rozwoju duchowego i postaw życia chrześcijańskiego.

Tematyka sesji była różnorodna:
-W szkole mistrzów modlitwy
-Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego
-Wokół rodziny
-Chrześcijanin w świecie
-Wobec problemów psychiczno - duchowych
-Grupa modlitewna
-W mocy Ducha Świętego

"Strumienie Wody Żywej" był to cykl sesji organizowanych corocznie, przez dziesięć lat przez Stowarzyszenie "m" przy pomocy niektórych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Krakowie (głównie Nowe Jeruzalem) i od 2001 r Chemin Neuf.
Więcej informacji w menu - historia...