HISTORIA


Strumienie Miłosierdzia są kontynuacją spotkań modlitewnych znanych pod nazwą "Strumienie Wody Żywej".

"STRUMIENIE WODY ŻYWEJ" Działające w Krakowie od 1995 roku Stowarzyszenie "m" - Centrum Formacji i Kultury Chrześcijańskiej od początku swojego istnienia organizowało sesje na temat rozwoju duchowego i postaw życia chrześcijańskiego.

Tematyka sesji była różnorodna:
-W szkole mistrzów modlitwy
-Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego
-Wokół rodziny
-Chrześcijanin w świecie
-Wobec problemów psychiczno - duchowych
-Grupa modlitewna
-W mocy Ducha Świętego

"Strumienie Wody Żywej" był to cykl sesji organizowanych corocznie, przez dziesięć lat przez Stowarzyszenie "m" przy pomocy niektórych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Krakowie (głównie Nowe Jeruzalem) i od 2001 r Chemin Neuf.


HISTORIA

1996 r.
s. Marie-Catherine (Wspólnota Błogosławieństw) – Strumienie Wody Żywej’96 – „Jak otworzyć się na dar Ducha Świętego w codziennym życiu?”.

1997 r.
o. Jacques Philippe (Wspólnota Błogosławieństw) – Strumienie…’97 – „W szkole Ducha Świętego”.

1998 r.
o. Robert Faricy SJ – Strumienie…’98 – „Uzdrowienie wewnętrzne i wylanie Ducha Świętego”.

1999 r.
Filip Madre (Wspólnota Błogosławieństw) – Strumienie…’99 – „Uzdrowienie przez miłość Boga Ojca”.

2000 r.
o. Fio Mascarenhas SJ – Strumienie…’2000 – „W mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego – Jak żyć wiarą na co dzień”.

2001 r.
o. Laurent Fabre (Wspólnota Chemin Neuf) – Strumienie…’2001 – „Jak być szczęśliwym? – Uzdrowienie relacji rodzinnych w mocy Ducha Świętego”.

2002 r.
o.Joseph-Marie Verlinde (Wspólnota św. Józefa) – Strumienie…’2002 – „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” – Jak odnaleźć się we współczesnym świecie?.

2003 r.
Filip Madre (Wspólnota Błogosławieństw) – Strumienie…’2003 – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – Jak odnaleźć nadzieję?

2004 r.
o.Hasso Beyer (Wspólnota Chemin Neuf) – Strumienie…’2004 – „I dam wam serce nowe” – jak odnaleźć pokój i radość w dzisiejszym świecie.

2005 r.
o. Noël Tavernier (wspólnota Chemin Neuf), o. Józef Augustyn SJ – Strumienie…’2005 – „Oto Ja jestem z wami” – Eucharystia drogą do uzdrowienia.

W sesjach z cyklu Strumienie… – wzięło udział ok. dziesięć tysięcy osób.
Uczestnicy tych sesji niejednokrotnie dzielili się na łamach „Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym” swoimi przeżyciami i owocami w późniejszym życiu. Pan Bóg poprzez treści głoszone i modlitwę wstawienniczą dotykał wielu serc i uzdrawiał pamięć, emocje, brak przebaczenia, głębokie zranienia. Niektórzy uczestnicy doświadczyli uzdrowień fizycznych.
Owocem Strumieni… są również zawiązane przyjaźnie, powstawanie nowych grup modlitewnych.
Strumienie Miłosierdzia
Obecnie organizowane „Strumienie Miłosierdzia” są organizowane przez Koordynację Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej i są kontynuacją „Strumienie Wody Żywej”.