MIEJSCESTRUMIENI

Ko¶ciół Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie
os.Szklane Domy 7 Kraków