MIEJSCESTRUMIENI
Kraków - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w ŁagiewnikachKlasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach powstał, jako fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 1889 r. za jego darowiznę zakupiono ziemię we wsi Łagiewniki, a następnie wybudowano zakład dla dziewcząt moralnie zaniedbanych, kaplicę i klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (założonego w 1862 r.).

Miejsce to za sprawą świętej s. M. Faustyny Kowalskiej, która żyła i zmarła w Łagiewnickim klasztorze, stało się światową stolicą czci Bożego Miłosierdzia. S. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), znana dziś w całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków Kościoła.

"O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego." (Dz. , 951).

Wielka misja s. Faustyny polegała na przypomnieniu całemu światu prawd o miłości Boga do każdego człowieka, na przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego (święto Miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia) oraz zapoczątkowaniu dziś już wielkiego ruchu czcicieli i apostołów Miłosierdzia Bożego, dających świadectwo dziecięcej ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.
Obraz Jezu Ufam Tobie

S. M. Faustyna Kowalska zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego. W 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. J. Andrasz SI poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły. Obraz szybko zasłynął łaskami, a liczba pielgrzymów, którzy nawiedzali grób Siostry Faustyny stale zwiększała się. Z roku na rok przybywało czcicieli Bożego Miłosierdzia.
W latach 1965-67 w Krakowie przeprowadzono proces informacyjny dotyczący jej życia i cnót. Ciało siostry Faustyny, złożone wcześniej w grobowcu na cmentarzu klasztornym w Krakowie-Łagiewnikach, w czasie procesu informacyjnego w 1966 roku przeniesiono do kaplicy klasztornej. W 1968 roku rozpoczęto w Rzymie proces beatyfikacyjny, który ukończono w grudniu 1992 roku. W dniu 18 kwietnia 1993 roku, na Placu Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji, a siedem lat później - 30 kwietnia 2000 r. kanonizacji s. Faustyny.
17 sierpnia 2002 r. ojciec święty Jan Paweł II, w trakcie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu oraz konsekracji nowej bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

"Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka."

Jan Paweł II Homilia podczas poświęce poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki 17.08.2002 r.